ERDEM 2020 Programı Kapsamında Anadolu İmam Hatip Liselerinin Projeleri Başarı ile Sürdürülüyor

Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla uygulanmakta olan “Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2020 Programı” başarılı bir şekilde devam ediyor.

Program; Anadolu imam hatip liselerinde fırsat ve koşullar ile mevcut kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, ihtiyaç duyulan alanlarda planlı ve sürekli iyileştirme anlayışıyla kurum merkezli çalışmalar yapılması, okulların kendi potansiyelleri doğrultusunda hazırladıkları projeler ile yürütülmektedir.

Program Kapsamında Yürütülen 41 Projeye Ait Afişler

ERDEM 2020 Programı Kapsamında Anadolu İmam Hatip Liselerinin Projeleri Başarı ile Sürdürülüyor