Genel Müdürlüğümüzün, “İmam Hatip Okulları Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları” kapsamında Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarına yönelik Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programına başvurular 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü başladı.   

Genel Müdürlüğümüz, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile millî, mânevi, ahlâkî, insânî, kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla 2020 yılında başlattığı Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli ERDEM projesi bu yıl da devam ediyor.

Okullar altı alanda proje üretebilecek ve 30 bin TL destek alabilecekler

ERDEM Destek 2021 Programı kapsamında okullar altı alanda proje üretebileceklerdir.  Söz konusu alanlar;

1. Akademik Başarının Artırılması

2. Kişisel ve Mesleki Gelişim

3. Bilimsel Çalışmalar ve Yenilikçi Fikirler

4. Kültür ve Sanat

5. Fiziksel Aktivite, Spor ve Sağlık

6. Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük

olup 30 bin TL’ye kadar destek alabileceklerdir.

Destek Programına başvurular, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi (http://dogm.meb.gov.tr/bilgisistemi/) üzerinden 05.05.2021 – 07.06.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Proje Dokümanları:

  ERDEM Destek 2021 Programı Uygulama Kılavuzu

  Proje Başvuru Formu ve Faaliyet Bütçe Tablosu (EK-2 ve EK-3)

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programına Başvurular Başladı