Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, “İmam Hatip Okulları Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları” kapsamında Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla “Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2020 Programı”nı uygulamaktadır.

Amaç:

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde kurumsal rehberlik ve okul gelişim modeli bu programın önemli gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. Program ile imam hatip okullarında fırsat ve koşullar ile mevcut kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, ihtiyaç duyulan alanlarda planlı ve sürekli iyileştirme anlayışıyla kurum merkezli çalışmalar yapılması, okulların kendi potansiyelleri doğrultusunda hazırladıkları projeler ile eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedefler:

Program kapsamında;
• Eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılması,
• Akademik başarının yükseltilmesi,
• Eğitim ortamları ve öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi,
• Olumlu okul iklimi ve kurum kültürünün oluşturulması,
• Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetleri,
• Bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler,
• Öğrencilerin bilimsel ve entelektüel, zihinsel ve duygusal, fiziksel ve sosyal yönden gelişimlerinin desteklenmesi,
• Güçlü rehberlik ve danışmanlık hizmeti,
• Sürdürülebilir okul, veli, yakın çevre ve paydaş iş birliğinin artırılması,
• Öğrenci ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması,
• Öğretmen ve öğrenci motivasyanunun artırılması,
• Bilimsel ve teknolojik yenilikler,
• Başarılı, özgün ve örnek çalışmaların desteklenmesi, yenilikçi ve model uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Alanlar:

ERDEM Destek 2020 Programı kapsamında okullar altı alanda proje üretebileceklerdir:

1. Akademik Başarının Artırılması (Öncelikli) 

2. Kişisel ve Mesleki Gelişim 

3. Bilimsel Çalışmalar ve Yenilikçi Fikirler

4. Kültür ve Sanat 

5. Fiziksel Aktivite, Spor ve Sağlık 

6. Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük


Daha fazla bilgi için uygulama kılavuzuna göz atabilirsiniz:


Son Gelişmeler: